VON DER UNSTERBLICHKEIT DER SEELE
ebook

VON DER UNSTERBLICHKEIT DER SEELE (ebook)

PLATÓN PLATÓN

1,99 €

Platon war ein griechischer Philosoph und ein Schüler Sokrates. Sein in Dialogform verfasstes Werk 'Von der Unsterblichkeit der Seele' ist eine philosophische Betrachtung der menschlichen... Leer más

1,99 €
Editorial:
NIKOL
ISBN:
9783868209440
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

Platon war ein griechischer Philosoph und ein Schüler Sokrates. Sein in Dialogform verfasstes Werk 'Von der Unsterblichkeit der Seele' ist eine philosophische Betrachtung der menschlichen Existenz, des Todes und der Frage nach der Unsterblichkeit. 'Jede Seele ist unsterblich, denn das Stetsbewegte ist unsterblich.' (Platon)

Otros libros del autor

 • FEDON
  PLATÓN PLATÓN
  „Fedon” nale?y do „Dialogów” Plato?skich – utworów stanowi?cych prób? zdefiniowania kluczowych poj?? filozoficznych. W „Fedonie” przebywaj?cego w wi?zeniu Sokratesa odwiedzaj? przyjaciele i uczniowie, z którymi filozof dyskutuje o sprawach ?mierci. W swoistej mowie po?egnalnej do uczniów filozof wyra?a pogl?d, jakoby ?mier? stanowi?a rozdzielenie duszy i cia?a, i podkre?la, ?e ...

  3,49 €

 • FILEB
  PLATÓN PLATÓN
  „Fileb” zaliczany jest do pó?nych dialogów Plato?skich. Tak jak w pozosta?ych g?ówn? postaci? jest Sokrates, który tutaj dyskutuje z Filebem o tym, czy najwy?sze dobro polega na przyjemno?ci, czy na m?dro?ci. Z dialogu wynika, ?e ani przyjemno??, ani wiedza same w sobie nie mog? by? dobre, a dobro stanowi po??czenie obu. Rozmówcy spieraj? si? o to, która sk?adowa powinna domino...

  3,49 €

 • MENON
  PLATÓN PLATÓN
  „Menon” to jeden z „Dialogów” Plato?skich. Przedmiotem dyskusji jest próba zdefiniowania cnoty. Utwór zawiera te? wiele poj?? i argumentów, które w istotny sposób wp?yn??y na rozwój zachodniej filozofii, g?ównie z zakresu teorii poznania oraz idealizmu. Z tego utworu pochodzi s?ynny paradoks Menona dotycz?cy poszukiwania wiedzy. „Dialogi” nale?? do wczesnej twórczo?ci Platona, ...

  3,49 €

 • ION
  PLATÓN PLATÓN
  Platons Dialog Ion. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher und neu ediert von Nikolaus Rehlinger. ...

  0,99 €