ÇERÇEVE 3
ebook

ÇERÇEVE 3 (ebook)

NECIP FAZ?L K?SAKÜREK

1,49 €

«Çerçeve» serisinin üçüncü kitab?... Leer más

1,49 €
Editorial:
BÜYÜKDO?U
ISBN:
9786054955923
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

«Çerçeve» serisinin üçüncü kitab?...

Otros libros del autor

 • MÜDAFAALAR?M
  NECIP FAZ?L K?SAKÜREK
  Necip Faz?l K?sakürek’in mahkeme ar?ivlerinde çürüyüp yokolmu? pek çok savunmas?n?n d???nda, 1946’da Sümerbank dâvas?ndan ba?layarak, özellikle ünlü «Malatya suikasti dâvas?»n?n yer ald???; onun mücadele tarihine ???k tutan, «zor günler»deki üslûbunu, ü...

  1,49 €

 • DO?RU YOLUN SAP?K KOLLAR?
  NECIP FAZ?L K?SAKÜREK
  Kendisinden sonra ümmetinin 73 f?rka olaca??n?, bu f?rkalardan da sadece birinin nura yönelece?ini haber veren Allah Resulü'nün vefatlar?ndan sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zaman?nda görülmeye ba?layan sap?k itikad ve davran??lar, dallardaki bütün ihtilâfl? manzaras?na ra?men ayn? illetli kökte birle?irler: Kuru ...

  0,99 €

 • PÜF NOKTAS?
  NECIP FAZ?L K?SAKÜREK
  Necip Faz?l’?n komedi tarz?nda kaleme ald??? yegâne tiyatro eseri. Vefat?ndan sonra, Aral?k 2000 tarihinde yay?nlanm??t?r. ...

  0,99 €

 • PARMAKS?Z SALIH
  NECIP FAZ?L K?SAKÜREK
  Eserde, «en canh?ra? sebepleri ve neticeleriyle doktor ve ilac? olmayan hastal???, 'kumar?' göstermek» istedi?ini söyleyen Necip Faz?l, Parmaks?z Salih ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir suale ?u cevab? veriyor: «Eserde ifadelendirmek istedi?im tek dava, binbir tezad ve binbir z?t kader cereyan? içinde hakiki f??k?r???n? ...

  0,99 €