NURUMUZ PEYGAMBERIMIZ HZ. MUHAMMED'IN HAYATI
ebook

NURUMUZ PEYGAMBERIMIZ HZ. MUHAMMED'IN HAYATI

Editorial:
MEHMET ?SLAM
ISBN:
9786050312577
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

Arap yar?madas? milad?n alt?nc? yüzy?l?n?n son çeyre?ine kadar k?talar?n büyük medeniyetleri aras?nda s?k???p kalm??bir çöl beldesiydi...Yüzölçümü:2,700,000kilometre olan yar?madaya sert rüzgarlar?n esti?i kurak bir iklim hüküm sürer.Y?ll?k s?cakl?k ortalams? 50 derecedir.Mekke islam öncesi Pers imparatorlu?u,Habe? imparatorlu?u ve Bizans imparatorlu?u aras?nda s?k???p kalm?? kupkuru bir çöl beldesiidi.?imdi ise bütün islam aleminin ?ehridir.Peygamber efendimizin hayat?n? anlatan kitab?m?z o dönemin imkans?zl?klar?na ra?men islam? yayman?n nedenli zor ?artlar alt?nda verildi?ini görmemizi sa?lamaktad?r.